About NICO PROJECT

Pag-aaral ng wikang Hapon sa ilalim ng propesyonal, sa pamamagitan ng online at live na pamamahagi ng klase

Ang NICO PROJECT ay online at real time na serbisyo para sa mga bata na may banyagang pinanggalingan, kung saan sila ay maaaring sumali sa klase na ipinapatupad ng paaralan ”YSC Global School” (Fussa City, Tokyo).

Maaaring pumasok sa online na silid-aralan gamit ang internet, at maaaring ma-access ang klase sa ila

Halimbawa ng mga maaaring lumahok:

*Mga bata na nakatira sa bansang Hapon, subalit hindi marunong ng wikang Hapon kaya’t nahihirapan sumunod sa mga aralin sa paaralan

*Mga bata na nakatira sa ibang bansa, at may plano na mamuhay sa bansang Hapon sa hinaharap

*Mga paaralan o organisasyon na naghahanap ng guro na maaaring magturo ng wikang Hapon sa mga estudyante na nais na matuto

*Mga internasyonal asosyasyon o volunteer organisasyon na nais palawakin ang pagsuporta sa mga kabataan na may banyagang pinanggalingan!

Three reasons why many choose NICO PROJECT

 • 【Lessons are provided by experts in Japanese language education for children

  The Japanese language teachers providing lessons in NICO PROJECT are not just qualified teachers who have completed a general Japanese language teacher training course with more than 420 hours, but are also experts in Japanese language education for the youth and have extensive knowledge of situations and issues specific to non-native Japanese-speaking children.】

 • Quick improvement with short-term intensive course structure

  【The Japanese language education provided by NICO PROJECT has implemented a systematic curriculum that focuses on Japanese grammar. Students improve their Japanese level from “Do not understand Japanese at all” right after their arrival in Japan to “Understand conversation to some extent” for about a short two-month (40 lessons) period.
  Raising their Japanese language skills to “Understand to some extent” level will not only free children from the stress of “Not understanding Japanese at all” in the early stage, but also allow school teachers and community volunteers to support the children more effectively.】

 • Extensive track record

  【The distributor of NICO PROJECT NPO Youth Support Center YSC Global School has been providing specialized Japanese Education opportunities to approximately 100 non-native Japanese-speaking children and youth a year since 2010. NICO PROJECT has received high commendations from many local governments, international associations, and NPOs, and has been introduced to schools in some regions as a part of their Japanese-language support programs.
  We deliver our extensive accumulated knowledge and know-how on Japanese-language education and learning assistance required by non-native Japanese-speaking children across Japan, over the net.】

Halimbawa ng mga maaaring lumahok:

 • Para sa mga bata na pumapasok sa paaralan at nakatira sa lugar na walang nagtuturo ng wikang Hapon

  Maaring dumalo sa klase ng wikang Hapon gamit ang PC room ng paaralan

 • Para sa mga kabataan na may edad 15 taon gulang paitaas, na walang mapapasukan na klase ng pag-aaral ng wikang Hapon o walang masasalihan na programa para sa mga kabataan na naghahanda para sa eksamen upang matanggap sa high school

  Maaring dumalo sa klase gamit ang PC sa bahay o tablet

 • Para sa mga bata na hindi makatanggap ng suporta dahil limitado ang bilang ng araw ng suporta sa mga NPO at organisasyon sa distrito

  Sa mga araw na walang suporta, maaaring dumalo sa klase gamit ang PC sa bahay o tablet.

 • Para sa mga organisasyon na nais palawakin ang suporta sa mga bata na may banyagang pinanggalingan

  Pagtipunin ang mga bata sa opisina ng organisasyon, at dumalo sa klase gamit ang PC o tablet