Introduction of the Programs/Fees

【Klase sa pang-araw】Unang pagkakataon sa wikang Hapon Pre Class

Itong short term na klase ay para sa mga bata o kabataan na naguumpisa pa lang mag-aral ng wikang Hapon.
4 na balangkas sa loob ng 1 araw, o kaya’t 6 na balangkas sa loob ng 5 araw sa isang linggo, sa pamamagitan ng masinsinang pag-aaral na 20 beses, ay matuto ng simpleng komunikasyon sa wikang Hapon at magiging mas madali umangkop sa buhay paaralan.
 • 【Para sa mga sumusunod】
  Mga bata o kabataan na may edad 12 – 30 taon gulang na hindi pa nakapag-aral ng wikang Hapon
 • 【Nilalaman】
  Basic na gramatika / Pag-uusap / Pakikinig / Pagsusulat, bokabularyo at iba pa sa wikang Hapon
Schedule Tuition
Monday-Friday9:15~12:35(45min×4) 150yen×80classes \12,000
Monday-Friday9:15~15:10(45min×6) 150yen×120classes \18,000

【Klase sa pang-araw】Beginner sa wikang Hapon Bridge Class

Itong short term na klase ay para sa mga bata o kabataan na baguhan ang level sa wikang Hapon.
4 na balangkas sa loob ng 1 araw, o kaya’t 6 na balangkas sa loob ng 5 araw sa isang linggo, sa pamamagitan ng masinsinang pag-aaral na 20 beses, ay matuto na sumali sa pag-aaral sa paaralan, at lilinangin ang pundasyon ng kakayahan sa wikang Hapon.
 • 【Para sa mga sumusunod】
  Children and youngsters between 11 to their 30s who are at a certain Japanese language level (level of Prep Class completion)
 • 【Nilalaman】
  Ikalawang parte ng basic na gramatika / Pag-uusap / Pakikinig / Pagsusulat, bokabularyo sa wikang Hapon
Schedule Tuition
Monday-Friday9:15~12:35(45min×4) 20days 150yen×80classes \12,000 (45min×4)
Monday-Friday9:15~15:10(45min×6)20days 150yen×120classes \18,000 (45min×6)

[Evening time Course Openings]Paghahanda para sa eksamen upang matanggap sa high school Prep Class 

Ito ay klase para sa paghanda sa eksamen upang matanggap sa high school sa bansang Hapon, ito ay nagsisimula mula ika-3 taon sa middle school, o kabataan na may edad na 15 taon gulang paitaas.

Tuturuan ng mga kailangan na pundasyon para sa pagkuha ng eksam para matanggap sa high school sa bansang Hapon, at tuturuan din ng kailangan na kahusayan sa wikang Hapon at pagbuo ng karera pagkatapos ng eksamen.

 • 【Para sa mga sumusunod】
  Para sa (mga nagtapos ng Bridge Class) na may katumbas na wikang Hapon ng ika-3 taon sa middle school, o kaya mga kabataan na may edad 15 taon gulang at paitaas na nais pumasok ng high school sa bansang Hapon.
 • 【Nilalaman】
  Pag-aaral ng suheto (5 suheto kabilang ang wikang Hapon) / Suporta sa paghanda sa eksamen upang matanggap sa high school (career counseling, impormasyon hinggil sa eksam, pagsuporta sa isusulat sa aplikasyon at iba pa) Edukasyon sa karera (pag-unawa sa uri ng trabaho at pinansyal na edukasyon at iba pa )
Schedule Tuition
Monday-Friday9:15~12:35(45min×4) 20days 150yen×80classes \12,000 (45min×4)
Monday-Friday9:15~15:10(45min×6)20days 150yen×120classes \18,000 (45min×6)

*利用期間の定めはなく、通年のクラスです。
ターム(概ね4週間)ごとの月額継続課金でのお支払いです。

[Night time Course Openings]Afterschool First time Japanese “N-Pre class”

Beginning Japanese Pre Class
This is a short, speed-learning class for kids and youngsters who are just beginning to study Japanese.
Through concentrated study of three blocks a day x 5 days a week for a total of 40 sessions, individuals will be able to comprehend simple communication in Japanese, and can easily apply this to school life.
 • 【Para sa mga sumusunod】
  Children and youngsters between 11 to their 30s who have not studied Japanese
 • 【Nilalaman】
  日本語中級程度の読解演習/ 文字 / 語彙習得
Schedule Tuition
Monday-Friday 17:10~19:30(45min×3)400days 150yen×120classes 18,000yen

*約2ヶ月で修了いたします。

First intermediate sa wikang Hapon Jump Class

Itong klase ay para matugunan ang pangangailangan ng mga bata na ”sapat ng namumuhay sa pang-araw-araw at sa paaralan, subalit nais madagdagan ang kahusayan sa wikang Hapon.”
2 balangkas sa loob ng 1 araw x 3 araw sa isang linggo, sa pamamagitan ng masinsinang pag-aaral na 24 beses, ay lalong dadagdagan ang kaalaman sa wikang Hapon upang maintindihan ng lubos-lubusan ang pag-aaral sa paaralan.
 • 【Para sa mga sumusunod】
  Para sa mga nagtapos ng Bridge Class, o kaya’t mga bata o kabataan na may edad 12 taon gulang paitaas na may parehong level sa wikang Hapon
 • 【Nilalaman】
  First intermediate na gramatika / Pag-uusap / Pakikinig / Pagsusulat, bokabularyo sa wikang Hapon
Schedule Tuition
Monday-Friday 15:20~16:55(45min×2)400days 150yen×40classes 6000yen

About Scholarship

Kahit sino ay maaaring matuto na walang kailangan alalahanin, dahil mayroon scholarship sa loob ng paaralan.

Sa oras ng libreng pagsubok at pagbisita , ipapaliwanag ang bayad sa pag-aaral. Gayundin, tatanungin kung nais mag-aplay ng scholarship at kung ano ang paraan ng pagbayad.

Timetable