Introduction of the Programs/Fees

[दिवा क्लास] जापानीज क्लास पहिलो पटक, प्री क्लास

पहिलो पटक जापानी सिक्ने बच्चाहरु र युबक हरुको लागि अल्पकालीन छिटो सिक्ने क्लास।
१ दिन ४ फ्रेम वा छ फ्रेम × ५ दिन एक हप्ता, कुल २० पटकको अध्ययन सिकेर जापानी मा एक साधारण संचार लिन यो स्कूलले सजिलो र जीवन अनुकूल बनाउँछ ।
 • [विषय]
  कहिल्यै जापानी नसिकेका १२ वर्ष केटाकेटीहरु देखी ३० वर्ष बिचका युवा
 • [विवरण]
  जापानी आधारभूत व्याकरण / कुराकानी / सुन्ने / पढाइ / वर्ण, शब्दावली, आदि
Schedule Tuition
Monday-Friday9:15~12:35(45min×4) 150yen×80classes \12,000
Monday-Friday9:15~15:10(45min×6) 150yen×120classes \18,000

[दिवा क्लास]जापानी शुरुवात क्लास , ब्रीज क्लास

जापानी भाषा प्रवेश-स्तरका बाल तथ युवाको लागि अल्पकालीन छिटो सिक्ने कक्षाहरू।
१ दिन ४ फ्रेम वा छ फ्रेम × ५ दिन प्रति हप्ता, कुल २० पटक सिक्ने र त्यसपछी स्कूलमा सिक्न सक्ने वा कामको लागि प्रयोग गर्ने रूपमा जापानी भाषाको ज्ञान विकास हुनेछ।
 • [विषय]
  Children and youngsters between 11 to their 30s who are at a certain Japanese language level (level of Prep Class completion)
 • [विवरण]
  प्री क्लास स्नातकहरू वा सोही अनुपातको जापानी भाषा को ज्ञान भएका १२ वर्षीया केटाकेटी देखी ~ ३० बर्ष बराबरका युवा सम्म,
Schedule Tuition
Monday-Friday9:15~12:35(45min×4)20days 150yen×80classes \12,000 (45min×4)
Monday-Friday9:15~15:10(45min×6)20days 150yen×120classes \18,000 (45min×6)

[दिवा क्लास] हाई स्कूल तयारी क्लास

जापानमा तेस्रो वर्ष जुनियर उच्च विद्यालयको बिद्यार्थी बराबर र उच्च विद्यालय जने १५ वर्षीया भन्दा माथिको युवाहरूलाई विश्वविद्यालय तयारी कक्षा हो।
उच्च विद्यालय प्रवेश परीक्षा को लागि आवश्यक आधारभूत शैक्षिक सीप जापान, परीक्षा पछि आवश्यक हुने जापानी भाषाको ज्ञान तथा पेसागत ज्ञानको विकास हुनेछ।
 • [विषय]
  तेस्रो वर्ष जुनियर उच्च विद्यालयको बिद्यार्थी बराबर जापानी स्तर (ब्रीज क्लास स्नाताक), १५ वर्षमाथिको जापानी उच्च विद्यालय जाने योजना गर्ने युवा
 • [विवरण]
  विषय सिक्ने उच्च विद्यालय सहयोग (क्यारियर परामर्श, प्रदान परीक्षा जानकारी, आवेदन सिर्जना सहयोग्, आदि) (जापानी सहित ५ विषय)
  क्यारियर शिक्षा (व्यावसायिक र वित्तीय शिक्षा)
Schedule Tuition
Monday-Friday9:15~12:35(45min×4) 20days 150yen×80classes \12,000 (45min×4)
Monday-Friday9:15~15:10(45min×6)20days 150yen×120classes \18,000 (45min×6)

*利用期間の定めはなく、通年のクラスです。
ターム(概ね4週間)ごとの月額継続課金でのお支払いです。

[Night time Course Openings]Afterschool First time Japanese “N-Pre class”

Beginning Japanese Pre Class
This is a short, speed-learning class for kids and youngsters who are just beginning to study Japanese.
Through concentrated study of three blocks a day x 5 days a week for a total of 40 sessions, individuals will be able to comprehend simple communication in Japanese, and can easily apply this to school life.
 • [विषय]
  Children and youngsters between 11 to their 30s who have not studied Japanese
 • [विवरण]
  日本語中級程度の読解演習/ 文字 / 語彙習得
Schedule Tuition
Monday-Friday 17:10~19:30(45min×3)400days 150yen×120classes 18,000yen

*約2ヶ月で修了いたします。

जापानी पहिलो मध्यवर्ती जम्प क्लास

“यो स्कूल जीवनर दैनिक जीवन ठीक छ तर जापानी भाषाको ज्ञान एक कदम अगाडी वृद्धि गर्न चाहन्छु” भन्ने सोचाइ को आवश्यकता पूरा गर्ने क्लास हो।
एक हप्ता दुई फ्रेम × ३ दिन गरेर कुल २४ पटक को गहन अध्ययन पछी, स्कूल को पाठ सबै बुझ्न सक्ने जापानी ज्ञानको विकास हुनेछ।
 • [विषय]
  ब्रीज क्लास स्नातकहरू वा सोही अनुपातको जापानी भाषा को ज्ञान भएका १२ वर्षीया केटाकेटी
 • [विवरण]
  जापानी पहिलो मध्यवर्ती व्याकरण / कुराकानी / सुन्ने / पढाइ / शब्द संग्रह
Schedule Tuition
Monday-Friday 15:20~16:55(45min×2)400days 150yen×40classes 6000yen

About Scholarship

क्याम्पसको छात्रवृत्ति परिसरमा जो सुकैले पनि शान्त बातावरणमा सिक्न सक्छौं।