Introduction of the Programs/Fees

[दिवा क्लास] जापानीज क्लास पहिलो पटक, प्री क्लास

पहिलो पटक जापानी सिक्ने बच्चाहरु र युबक हरुको लागि अल्पकालीन छिटो सिक्ने क्लास।
१ दिन ४ फ्रेम वा छ फ्रेम × ५ दिन एक हप्ता, कुल २० पटकको अध्ययन सिकेर जापानी मा एक साधारण संचार लिन यो स्कूलले सजिलो र जीवन अनुकूल बनाउँछ ।
 • [विषय]
  कहिल्यै जापानी नसिकेका १२ वर्ष केटाकेटीहरु देखी ३० वर्ष बिचका युवा
 • [विवरण]
  जापानी आधारभूत व्याकरण / कुराकानी / सुन्ने / पढाइ / वर्ण, शब्दावली, आदि
Schedule
Monday-Friday 9:10~15:00(50min×5)

शिक्षण फीस, 8,000 येन। (समान पाठ्य पुस्तकहरू प्रि-क्लास र ब्रिज वर्गमा प्रयोग गरिन्छ)

[दिवा क्लास]जापानी शुरुवात क्लास , ब्रीज क्लास

जापानी भाषा प्रवेश-स्तरका बाल तथ युवाको लागि अल्पकालीन छिटो सिक्ने कक्षाहरू।
१ दिन ४ फ्रेम वा छ फ्रेम × ५ दिन प्रति हप्ता, कुल २० पटक सिक्ने र त्यसपछी स्कूलमा सिक्न सक्ने वा कामको लागि प्रयोग गर्ने रूपमा जापानी भाषाको ज्ञान विकास हुनेछ।
 • [विषय]
  Children and youngsters between 11 to their 30s who are at a certain Japanese language level (level of Prep Class completion)
 • [विवरण]
  प्री क्लास स्नातकहरू वा सोही अनुपातको जापानी भाषा को ज्ञान भएका १२ वर्षीया केटाकेटी देखी ~ ३० बर्ष बराबरका युवा सम्म,
Schedule
  Monday-Friday 9:10~15:00(50min×5)

शिक्षण फीस, 8,000 येन। (समान पाठ्य पुस्तकहरू प्रि-क्लास र ब्रिज वर्गमा प्रयोग गरिन्छ)

जापानी पहिलो मध्यवर्ती जम्प क्लास

“यो स्कूल जीवनर दैनिक जीवन ठीक छ तर जापानी भाषाको ज्ञान एक कदम अगाडी वृद्धि गर्न चाहन्छु” भन्ने सोचाइ को आवश्यकता पूरा गर्ने क्लास हो।
एक हप्ता दुई फ्रेम × ३ दिन गरेर कुल २४ पटक को गहन अध्ययन पछी, स्कूल को पाठ सबै बुझ्न सक्ने जापानी ज्ञानको विकास हुनेछ।
 • [विषय]
  ब्रीज क्लास स्नातकहरू वा सोही अनुपातको जापानी भाषा को ज्ञान भएका १२ वर्षीया केटाकेटी
 • [विवरण]
  जापानी पहिलो मध्यवर्ती व्याकरण / कुराकानी / सुन्ने / पढाइ / शब्द संग्रह
Schedule
Tuesday, Thursday 9:10~15:00(50min×5)

शिक्षण फीस, 8,000 येन। (समान पाठ्य पुस्तकहरू प्रि-क्लास र ब्रिज वर्गमा प्रयोग गरिन्छ) 

[दिवा क्लास] हाई स्कूल तयारी क्लास

जापानमा तेस्रो वर्ष जुनियर उच्च विद्यालयको बिद्यार्थी बराबर र उच्च विद्यालय जने १५ वर्षीया भन्दा माथिको युवाहरूलाई विश्वविद्यालय तयारी कक्षा हो।
उच्च विद्यालय प्रवेश परीक्षा को लागि आवश्यक आधारभूत शैक्षिक सीप जापान, परीक्षा पछि आवश्यक हुने जापानी भाषाको ज्ञान तथा पेसागत ज्ञानको विकास हुनेछ।
 • [विषय]
  तेस्रो वर्ष जुनियर उच्च विद्यालयको बिद्यार्थी बराबर जापानी स्तर (ब्रीज क्लास स्नाताक), १५ वर्षमाथिको जापानी उच्च विद्यालय जाने योजना गर्ने युवा
 • [विवरण]
  विषय सिक्ने उच्च विद्यालय सहयोग (क्यारियर परामर्श, प्रदान परीक्षा जानकारी, आवेदन सिर्जना सहयोग्, आदि) (जापानी सहित ५ विषय)
  क्यारियर शिक्षा (व्यावसायिक र वित्तीय शिक्षा)
Schedule
Monday-Friday 10:10~15:00(50min×4) 

शिक्षण सामग्री शुल्क: पहिलो आधा १०,००० येन / दोस्रो आधा १०,००० येन (प्रति विषय २,००० येन)

 

[जापानी: शून्य देखि शुरुवात]
NICO Kids: Mitsuba Class / Yotsuba Class

यो बच्चाहरूका लागि कुराकानी वर्ग हो जुन पहिलो पटक जापानी भाषा सिक्दैछन् र जो and र १० बीचको उमेरका छन्। यो कक्षा अनलाइन मात्र प्रदान गरिन्छ।
 • [विषय]
  जापानी स्तर शून्य बिगिनर (मित्सुबा) बाट शुरुआती (योत्सुबा) को उमेरका साथ and देखि १० वर्ष उमेरका बच्चाहरू।
 • [विवरण]
  जापानी कुराकानी, सुन्ने, पढ्ने, र भाषा (ठूलो स्वरले पढेर, गाउँदै, र हात खेलबाट सिक्ने)
  हप्ताको दिन
Schedule

Tuesday, Thursday
Mitsuba (zero beginners) : 16:10~17:00(50min)
Yotsuba (Beginner) : 17:10~18:00(50min)

शिक्षण सामग्रीका लागि कुनै शुल्क छैन।

कृपया NICO | परियोजना वेबसाइटबाट आवेदन दिनुहोस्। हामी तपाईंलाई इ-मेल वा फोन द्वारा कसरी भाग लिने भनेर सूचित गर्नेछौं।

About Scholarship

क्याम्पसको छात्रवृत्ति परिसरमा जो सुकैले पनि शान्त बातावरणमा सिक्न सक्छौं।