Introduction of the Programs/Fees

【เปิดเรียนช่วงวัน】การเรียนภาษาญี่ปุ่นครั้งแรก Pre Class

คลาสรวบรัดระยะสั้นสำหรับเด็กหรือวัยรุ่นที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก เป็นการอบรมแบบเน้นพิเศษ 1 ครั้ง 4 คาบหรือ 6 คาบ x สัปดาห์ละ 5 วันรวม 20 ครั้งเพื่อเพิ่มความสามารถในการสื่อสาร ภาษาญี่ปุ่นที่ง่ายๆซึ่งจะทำให้ปรับตัวกับการใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น
 • 【คุณสมบัติผู้เรียน】
  เด็กหรือวัยรุ่นอายุ 12-30 ที่ยังไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่น
 • 【เนื้อหา】
  ไวยการณ์ภาษาระดับต้น / สนทนา / การฟัง / การอ่าน / คำศัพท์และตัวอักษร ฯลฯ
Schedule
Monday-Friday 9:10~15:00(50min×5)

ค่าอุปกรณ์การสอน 8,000 เยน (หนังสือแบบเรียนเดียวกันใช้ในชั้นเรียนก่อนและชั้นสะพาน)

【เปิดเรียนช่วงวัน】ภาษาญี่ปุ่นระดับเริ่มต้น Bridge Class

คลาสรวบรัดระยะสั้นสำหรับเด็กหรือวัยรุ่นระดับภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น เป็นการอบรมแบบเน้นพิเศษ 1 ครั้ง 4 คาบหรือ 6 คาบ x สัปดาห์ละ 5 วันรวม 20 ครั้งเพื่อเพิ่มความสามารถภาษาญี่ปุ่น เพื่อใช้ในการศึกษาที่โรงเรียนหรือทำงาน
 • 【คุณสมบัติผู้เรียน】
  Children and youngsters between 11 to their 30s who are at a certain Japanese language level (level of Prep Class completion)
 • 【เนื้อหา】
  เด็กและวัยรุ่นวัย 12 – 30 ปีที่จบการศึกษาพรีคลาสหรือมีความสามารถภาษาญี่ปุ่นในระดับเดียวกัน
Schedule
  Monday-Friday 9:10~15:00(50min×5)

ค่าอุปกรณ์การสอน 8,000 เยน (หนังสือแบบเรียนเดียวกันใช้ในชั้นเรียนก่อนและชั้นสะพาน)

【เปิดเรียนช่วงเย็น】ภาษาญี่ปุ่นระดับเริ่มต้นและกลาง Jump Class

เป็นคลาสที่ตอบรับความต้องการ “สามารถใช้ชีวิตประจำวันและการเรียนได้ไม่มีปัญหาแต่อยากเพิ่มความสามารถของ ภาษาญี่ปุ่น” เป็นการอบรมแบบเน้นพิเศษ 1 ครั้ง 2 คาบ x สัปดาห์ละ 3 วันรวม 24 ครั้งเพื่อเพิ่มความสามารถภาษาญี่ปุ่นให้เข้าใจการ เรียนได้อย่างเต็มที่
 • 【คุณสมบัติผู้เรียน】
  เด็กและวัยรุ่นวัย 12 ปีขึ้นไปที่จบการศึกษาบริดจ์คลาสหรือมีความสามารถภาษาญี่ปุ่นในระดับเดียวกัน
 • 【เนื้อหา】
  ไวยการณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับต้นและกลาง / สนทนา / การฟัง / การอ่าน / คำศัพท์และตัวอักษร
Schedule
Tuesday, Thursday 9:10~15:00(50min×5)

ค่าอุปกรณ์การสอน 8,000 เยน (หนังสือแบบเรียนเดียวกันใช้ในชั้นเรียนก่อนและชั้นสะพาน)

Prep Class เตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมปลาย

เป็นคลาสสำหรับนักเรียนระดับมัธยมต้นปีที่ 3 ที่ประสงค์จะเรียนต่อมัธยมปลายที่ญี่ปุ่นและเด็กอายุ 15 ปีขึ้นไป อบรมความสามารถทางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเข้าสอบมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น , ภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นในการศึกษา ต่อหรือสอบ , ความสามารถในการสร้างพื้นฐานวิชาชีพ
 • 【คุณสมบัติผู้เรียน】
  นักเรียนชั้นมัธยมต้นปีที่ 3 ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับนึง (สำเร็จการศึกษาระดับบริดจ์คลาส) และเด็กอายุ 15 ปีขึ้นไป หรือวัยรุ่นที่ประสงค์ที่จะศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น
 • 【เนื้อหา】
  อบรมหลักสูตรวิชา (5 วิชารวมภาษาญี่ปุ่น) / สนับสนุนการศึกษาต่อ (ให้คำปรึกษาเส้นทางในอนาคต , ให้ข้อมูลการ สอบเข้า , สนับสนุนการเขียนใบสมัครต่างๆ) , อบรมด้านวิชาชีพ (เข้าใจถึงอาชีพ / อบรมด้านการเงิน)
Schedule
Monday-Friday 10:10~15:00(50min×4) 

ค่าอุปกรณ์การสอน: ครึ่งปีแรก 10,000 เยน / ครึ่งหลัง 10,000 เยน (2,000 เยนต่อเรื่อง)

[ญี่ปุ่น: ศูนย์ถึงผู้เริ่มต้น]
NICO Kids: Mitsuba Class / Yotsuba Class

ชั้นเรียนสนทนาสำหรับเด็กที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกและมีอายุระหว่าง 6 ถึง 10 ปีชั้นเรียนนี้เปิดสอนทางออนไลน์เท่านั้น
 • 【คุณสมบัติผู้เรียน】
  เด็กอายุระหว่าง 6 ถึง 10 ปีระดับศูนย์ภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้น (Mitsuba) ถึงระดับเริ่มต้น (Yotsuba)
 • 【เนื้อหา】
  บทสนทนาการฟังการอ่านและภาษาญี่ปุ่น (การเรียนรู้ผ่านการอ่านออกเสียงร้องเพลงและเล่นมือ)
  วันในสัปดาห์เวลา
Schedule
Tuesday, Thursday
Mitsuba (zero beginners) : 16:10~17:00(50min)
Yotsuba (Beginner) : 17:10~18:00(50min)

ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับสื่อการสอน

 

*กรุณาสมัครจากเว็บไซต์ของ NICO | โครงการ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงวิธีการเข้าร่วมทางอีเมลหรือโทรศัพท์

 

About Scholarship

ด้วยระบบทุนการศึกษาของทางสถาบันที่พรั่งพร้อม ไม่ว่าใครก็ตามสามารถเรียนรู้ได้อย่างอุ่นใจ

ให้คำอธิบายด้านค่าเล่าเรียนโดยตรงเมื่อลองใช้บริการทดลองเรียนหรือทัศนศึกษาซึ่งทางสถาบันจะสอบถามเความประสงค์ ในการใช้บริการทุนการศึกษาของทางสถาบันและวิธีสมัคร

Timetable